Vartojimo taisykles

1.Pateikiant melagingas žinias vartotojas pats atsako už tai, ka žiuri šiame portale.
2.Visu žaidimu autoriu teises priklauso oficialiai ju autoriams ir/arba sukurejams ir Jiems priklauso visiška kontrole už tai.
3. Draudžiama pasisavinti arba kitu budu naudotis portalo informacija ir jos turiniu.


Adults Forum or Specific Gamcore forum